Woonwagens-01Beste leden, Ondertussen is bij de meesten van jullie wel bekend dat enige tijd geleden het nieuws ons heeft bereikt dat de laatste bewoner van de woonwagenlocatie naast ons park niet vertrekt. De raad heeft het besluit goedgekeurd om de woonwagenlocatie, na sanering van de grond, uit te breiden naar 5 woonwagens.

Het is altijd de bedoeling geweest dat op die plek nog 2 banen zouden worden aangelegd, en ook een speelvoorziening voor kinderen, een oefenmuur, fatsoenlijke fietsenstalling en buitenberging.
Heel reëel kijkend naar onze situatie is het niet waarschijnlijk dat we nog behoefte gaan hebben aan 2 extra banen, maar de overige voorzieningen zijn natuurlijk wel hard nodig.

Na informele gesprekken met vele leden is naar voren gekomen dat de leden best nog wel kunnen leven met een uitbreiding van de woonwagenlocatie, als het uitzicht erop maar sterk verbetert en het park voor de rest maar wordt afgemaakt.
Wij zijn als bestuur in overleg met de gemeente over de precieze verdere invulling, zowel ruimtelijk als financieel. Daarnaast hebben wij een brief gestuurd naar de gemeente Eindhoven, waarin we onze situatie voorleggen aan de raad en het college op zoek naar wat steun in deze. Deze brief is ook bijgevoegd aan dit nieuwsbericht.

We houden jullie op de hoogte van de vorderingen en maken ons er hard voor om er een wenselijk eindresultaat uit te halen voor de vereniging!

Open brief College B&W, Gemeenteraad >

 

GEWOON. LEKKER. TENNISSEN