Woordje van de voorzitter

Het is alweer een hele tijd geleden dat ik jullie geïnformeerd heb over een aantal zaken die belangrijk zijn voor de vereniging en dus voor jullie om te weten.

Tijdens de laatste ALV op 30 maart die gewijd was aan de stand van zaken en de ontwikkelingen m.b.t. de financiën van het paviljoen, hebben de aanwezige leden ingestemd met prijsverhogingen van de drank. De Paviljoencommissie en het bestuur zijn erg blij dat dit is gebeurd omdat de financiële situatie van het paviljoen niet positief is. Er worden al een aantal jaren onder aan de streep verliezen geleden o.a. omdat de verkoop van drank niet genoeg oplevert ten opzichte van de inkoopprijs. De inkoopprijzen zijn gestegen maar de verkoopprijzen niet. Verliezen van om en nabij de € 3000,00 per jaar zouden we niet lang vol hebben kunnen houden. De maatregelen die nu genomen zijn leiden naar onze verwachting tot een betere financiële positie. En voor de veiligheid zal er per 1 juli alleen nog met pin betaald kunnen worden. (lees meer hierover in een apart artikel)

Met betrekking tot de ontwikkeling van de woonwagenlocatie naast het park valt jammer genoeg nog niet veel nieuws te melden. Na de ALV van februari heb ik een mail gestuurd naar de gemeentelijke projectleider van de Tongelresche Akkers. In deze mail heb ik de zorg en de kritiek van de ALV overgebracht en aangedrongen op voortvarendheid want wij vinden dat ons park onderhand moet worden afgebouwd. Naar aanleiding van de mail hebben wij met de projectleider een nieuwe overleg ingepland om de komende maanden tot voortgang te komen voor de afronding van het tennispark. Hierbij werken we met een kleine werkgroep van leden om de mogelijkheden voor een snelle maar ook toekomstgerichte afronding van het park in de buurt mogelijk te maken, zodat Doornakkers een constructieve functie in de buurt kan vervullen, zeker nu we zo midden tussen de buren zijn komen te liggen.

En dan nu over tennis!! De Clubkampioenschappen zijn weer achter de rug. Veel leden, iets meer dan 100, hebben meegedaan en leuke, spannende en sportieve wedstrijden gespeeld. De laatste zaterdag was de afsluitende dag, met prachtig weer, heerlijke pizza’s en glunderende prijswinnende kampioenen. In combinatie met aansluitend de ALV was het een bijzondere, geslaagde dag die goed bezocht is.

De Voorjaarscompetitie is al weer goed van start. Mijzelf gaat het op de vrijdagmiddag in ieder geval al weer goed af. We hopen de komende 2 maanden te laten zien dat de Doornakkers er nog steeds toe doet, qua tennis en qua gezelligheid. De eerste zaterdag kwamen we erachter dat we met zijn allen ‘s avonds goed de afspraken naar de buurt, onze eigen schoonmaak- en barvrijwilligers en de jeugd op zondagochtend moeten nakomen. Sportief op de baan en gezellig in ‘t Paviljoen, maar nu we midden in de buurt liggen met veel tennis het gehele weekend betekent dit ook dat we goed onze sluitingstijden moeten handhaven en geen (geluids) overlast voor de buurt moeten maken en het Paviljoen te allen tijde opgeruimd achter moeten laten voor de volgende gebruikers. Dit is een verantwoordelijkheid voor alle leden en vrijwilligers, spreek elkaar erop aan en zorg dat we de leukste en gezelligste club in Tongelre blijven. ‘t bestuur vraagt namens de buurt, de dames die elke week het paviljoen poetsen, en de jeugd er rekening mee te houden dat dit veel en zwaar werk is. Help mee en ruim je eigen rommel zo veel mogelijk op, neem je eigen spullen weer mee naar huis. Vele handen maken licht werk. Iedereen veel succes en veel plezier.

Paul van Anrooij
Voorzitter

De Doornakkers