Inmiddels hebben we 2018 achter ons gelaten, een start gemaakt in het nieuwe jaar en het tennisraket weer opgepakt. 2018 Was in vele opzichten een fantastisch jaar voor de vereniging.

Meer teams dan in voorgaande jaren hebben aan een officiële KNLTB competitie meegedaan. Het aantal jeugdleden is weer stijgende. Het aantal leden in het algemeen stijgt weer.

We hebben in de loop van het jaar, waar mogelijk een feestje met elkaar gebouwd, zoals de Nieuwjaarsborrel, de afsluitingen van de externe competities, de afsluiting van de interne wintercompetitie (ook een succes) enz. enz.

Hoogtepunt was natuurlijk de viering van ons 60-jarig bestaan op 8 september. Vele leden en oud-leden hebben deelgenomen aan de spelletjesochtend, het sfeervolle verrassende tennis-event in de middag georganiseerd door onze nieuwe tennisschool Gijs, het eten (ontbijt, lunch en diner) en natuurlijk het spetterende afsluitende feest in de avond. Gelukkig hebben we achteraf alleen maar positieve reacties ontvangen.

Wat gaat 2019 ons brengen? Ook ik kan niet in de sterren kijken, maar op een aantal terreinen gaat 2019 het jaar van de waarheid worden. De discussie over de afwerking van ons park aan de kanaalzijde nadert haar einde. De gemeente is eindelijk in gesprek met de families woonwagenbewoners die op de huidige locatie moeten komen wonen. Als zij akkoord gaan zal een bestemmingsplan wijziging ter inzage worden gelegd en worden vastgesteld. Zoals het er nu voorstaat betekent dat voor ons dat we plaats krijgen voor 1 padelbaan (2 gewenst maar qua oppervlakte niet haalbaar), nieuwe fietsenstalling, speelruimte voor de kinderen en een berging. Wellicht hebben we met de Algemene Ledenvergadering op 19 februari a.s. meer concrete informatie.

Wij, als bestuur, zijn ook zeer benieuwd naar de consequenties van de woningbouw zo dicht bij ons park. De 1ste rij woningen staan we heel dicht op het park. Wat betekent dit voor het gebruik van de verlichting? Nu vallen over het hek geslagen ballen nog in het zand, maar wat als er straks auto’s geparkeerd staan of er lopen spelende kinderen rond? We zijn in ieder geval van plan om veranderingen aan het park, zoals verlichting, verhoging van het hek enz., veroorzaakt door de dichtbijstaande bebouwing, bij de gemeente neer te leggen.

We gaan het nieuwe jaar in ieder geval met veel vertrouwen tegemoet en wensen ook jullie heel veel geluk, gezondheid, speelplezier en weer een zonnig tennisjaar 2019.

Tot bij de NIEUWJAARSBORREL OP 13 JANUARI A.S. vanaf 15.00 uur

Paul van Anrooij
voorzitter

GEWOON. LEKKER. TENNISSEN