Tijd om te gaan, geen lamp meer aan

De dagen worden weer korter en dat wil ook zeggen dat de avond sneller valt.
Een goed moment voor een verzoek om de baanverlichting uit te schakelen na het spelen!

Het lijkt er de laatste tijd op dat de verlichting op de banen langer aan blijft dan voorheenhet geval was. Mensen stoppen met spelen en zijn niet altijd geneigd direct naar de schakelkast te lopen om de verlichting weer uit te schakelen. We willen jullie vragen om dit toch weer te gaan doen als de baan leeg is!

Dus:
Tijd om te gaan, geen lamp meer aan!

(Suggesties voor een beter slogan kunnen worden gemaild naar info@tv-dedoornakkers.nl. De beste inzending wordt beloond met een consumptie op rekening van de secretaris.)

 

De Doornakkers