Tijdens jaarvergadering is de “warm bad” werkgroep aan het werk gegaan. Tegelijkertijd heeft de KNLTB het initiatief genomen om een Traject “Thuis op de club” op te starten. Een traject dat erop gericht is als bestuur beter zicht te krijgen op wat er speelt bij de leden van de club en daar waar verbeteringen gewenst zijn, door de leden en het bestuur, hier vorm aan te geven. De leden van de werkgroep draaiden mee in dit traject.

De enquete die afgenomen is had een prima response (met 83 personen, ruim 20% van ons ledenbestand) en werd door veel leden enthousiast ontvangen. Vervolgens is er eind mei een verenigingsavond gehouden waar een 16-tal leden onder begeleiding van de KNLTB verenigingsvertegenwoordig de resultaten van de enquete hebben geprobeerd te verduidelijken en concreet te maken.

Via dit bericht wil de warm bad werkgroep graag de eerste resultaten bekend maken. De enquete schept een mooi beeld over hoe leden onze vereniging zien, wat ze al goed vinden, maar ook wat er te verbeteren valt. Over de faciliteiten en de openheid en cultuur is men tevreden. Met name het onderhoud van het park en het paviljoen (schoon en goed onderhouden) wordt enorm gewaardeerd. Het mooie is dat dit door onze eigen leden wordt gedaan. De staat van afronding van het park (na 10 jaar) is het grootste punt van zorg, zeven mooie banen en een paviljoen liggen op een park wat door de gemeente nog altijd niet afgerond is: uiteraard is dit een proces van de lang adem waarbij ook de omliggende wijk nog ontwikkelt moet worden. Het leuke is dat er ook een aantal zaken zijn die we zelf al weer op korte termijn kunnen realiseren: het laag hangende fruit.

Sommige zaken om onze leden, maar ook externen zich eenvoudiger thuis te laten voelen op Doornakkers zijn eenvoudig te realiseren, andere behoeven een langere adem. Gezamenlijk met al onze leden zullen we gaan bekijken hoe we punt voor punt het een en ander kunnen realiseren. Wij vragen hierbij alle leden zich te melden die het leuk vinden om met een van de verbeteringen (hoe klein ook) aan de slag te gaan. Ook idee-en buiten deze lijst zijn welkom, mail dan naar warmbad@tv-dedoornakkers.nl. Binnenkort komen we bij jullie terug met de eerste realisaties.

CategorieSubItemPrioTermijn
Uitstraling ParkEntree uitnodigenderBorden / PlantenHoogKort
Uitstraling ParkGroener ParkPlantenbakkenHoogKort
PaviljoenAankleding/Sfeer kantineOpfrissen (bijvoorbeeld oude vlaggetjes weg)HoogKort
PaviljoenAankleding/Sfeer kantineTennisuitstraling: Sfeer- en kampioenfoto'sHoogKort
PaviljoenOrganisatieBardienst aanwezig, kantine open!HoogKort
PaviljoenBetalenPrijslijst/MenukaartHoogKort
PaviljoenBetalenKassa/PinautomaatHoogKort
PaviljoenMuziekMuziekinstallatieHoogKort
PaviljoenBaby verschoon hoekHoogKort
Facilitair JeugdSpeelhoek algemeenSpeelhoek is gedateerdHoogKort
Facilitair JeugdSpeelhoek algemeenSpeeltuintje, ligt in vervelende hoek. Meenemen bij afronden park.HoogKort
OrganisatorischActieve JeugdcommissieJeugdbegeleiding nieuwe stijlHoogKort
OrganisatorischTrainingCommunicatie en PlanningHoogKort
OrganisatorischPaviljoen OpenGemak: Zelf plannen. HoogKort
OrganisatorischPaviljoen OpenGemak: Afkopen, andere belonen voor extra dienstenHoogKort
CommunicatieWebsiteRedacteursHoogKort
CommunicatieWebsiteVulling websiteHoogKort
CommunicatieFacebookRedacteursHoogKort
PaviljoenKoffie AssortimentBonenkoffie?NormaalKort
Facilitair JeugdWII sportsActief computerspelNormaalKort
CommunicatieKNLTB Club appBreder communiceren. GemakkelijkerNormaalKort
CommunicatieMakkelijk tennismaatje vindenKNLTB AfhangbordNormaalKort
Uitstraling ParkEntree uitnodigenderAfmaken park, verplaatsen fietsenstallingHoogLang
Facilitair JeugdPadel/Miniveld/OefenmuurMakkelijk vrij spelen voor jeugd (ook alleen).HoogLang
FacilitairPadelbanenBreder sport aanbieden, synergie. Meenemen bij afronden park.HoogLang
PaviljoenAankleding/Sfeer kantineZit meubilair, meer staan?NormaalLang
OrganisatorischActieve JeugdcommissieInvulling functies JeugdcommissieHoogMidden
OrganisatorischTrainingTrainer als Gastheer/MotivatorHoogMidden
Uitstraling ParkGroener ParkPlantvakkenNormaalMidden
Uitstraling ParkTribune/zitgelegenheidWedstrijden kijken vergemakkelijkenNormaalMidden
PaviljoenAankleding/Sfeer kantineLounge banken?NormaalMidden
Facilitair JeugdLidmaatschapAll-in lidmaatschap? (lid, trainen en wedstrijden?)NormaalMidden
Facilitair JeugdLidmaatschapGezinslidmaatschap?NormaalMidden
GEWOON. LEKKER. TENNISSEN