Tennisvereniging de Doornakkers bestaat 60 jaar

Vanaf 1 april 1958 kan er getennist worden in Tongelre. Vanaf dat moment zijn er 3 tennisbanen op Sportpark “De Doornakkers” waar alleen door particulieren wordt gespeeld. Om deze beperkte mogelijkheid te omzeilen wordt op 5 oktober in hetzelfde jaar de Rooms-katholieke Lawntennisvereniging Tongelre opgericht. In het begin uitsluitend toegankelijk voor katholieke maar al snel worden ook sportieve niet katholieken toegelaten. De naam “TV de Doornakkers” wordt echter pas in 1959 in gebruik genomen. En al binnen enkele jaren wordt het aantal banen met 3 uitgebreid.

Dit alles is terug te vinden in de vele verhalen die over de vereniging de ronde doen (o.a. in de jubileumuitgave van het clubblad bij het 50 jarig bestaan).Een aantal exemplaren van deze jubileumuitgave zijn in de kantine terug te vinden. Leuk om eens doorheen te bladeren.

Deze informatie is voor de meeste leden ondertussen natuurlijk bekend, maar nog niet voor onze buurtbewoners. Vandaar dat er in de wijkbladen de “Prikkel” en “rond ‘t Hofke” informatie over onze festiviteiten zal worden gepubliceerd. Ook krijgen oud-leden de mogelijkheid zich op te geven voor de feestdag zaterdag 8 september a.s. Leden kunnen zich al voor die dag inschrijven op de inschrijfformulieren die in de kantine hangen. Geef je op, ook kinderen van leden die zelf nog geen lid zijn zullen van harte welkom zijn omdat er veel leuks te doen is die dag juist voor de jeugd.

Natuurlijk zijn de (sterke) verhalen van bijzondere gebeurtenissen in de afgelopen 60 jaar van harte welkom om te publiceren op de website en via de nieuwsbrief. Laat van u horen, schrijf een stukje en stuur in. Een jubileum dient in het teken te staan van feesten en terugkijken. Zonder jullie kunnen we dit niet.

Meer informatie verschijnt weer binnenkort,
Paul van Anrooij,
namens de 60 jaar de Doornakkers feestcommissie,
Loes Boeren,
Kim Ooms,
Varin Boumeester
Sjoerd Otter

De Doornakkers