Eindelijk, de zomer is begonnen, wat zal die ons allemaal brengen op tennis gebied? Nou daarover ga ik het hier niet hebben, hoewel natuurlijk de Summertime Open 2017 van 22 t/m 30 juli op de agenda staat, elders op de website en/of in deze nieuwsbrief kunt u hierover lezen.
Over het weer ga ik het ook niet hebben, want daar hebt u het al over, over hoe verschrikkelijk warm het was afgelopen dagen en dat u hoopt dat het een mooie zomer mag worden maar dat het met de temperatuur ook wel wat minder mag, enz. enz. Wij, Nederlanders, zijn er goed in het over het weer te hebben.

Maar niet dus, waarover dan wel. Ik wil jullie aandacht vragen voor een aantal belangrijke onderwerpen die de vereniging aangaan en waar het bestuur gewoon verder mee aan de slag is, zomer of geen zomer.
Op de 1ste plaats aandacht voor het aangekondigde vertrek van Hans Kempermans uit het bestuur per 31 december a.s. (zie het verslag van de ALV d.d. 3 februari 2017). Hans is al jarenlang penningmeester van het paviljoen en heeft aangegeven die verantwoordelijkheid te willen overdragen aan een ander lid van de vereniging. Het bestuur is daarnaar op zoek, spreekt daar zo nu en dan iemand op aan, maar tot nu toe zonder concreet resultaat. Dit stukje maakt het mogelijk voor alle leden zich te melden. Informatie over wat de functie precies inhoudt en heel belangrijk hoeveel tijd ermee gemoeid is kunt u natuurlijk navragen bij Hans. Na zijn vakantie (begin juli) is hij gaarne bereid daarover in gesprek te gaan, tel. 28.147.55, 06.39.600.922 of e-mail.

Het 2de onderwerp betreft de nieuwe regels m.b.t. de bardiensten. In een van de vorige nieuwsbrieven meldde ik dat we liefst per 1 juli de nieuwe planningsmethode ingevoerd wilde hebben, dit gaat echter niet lukken. De tijd gaat snel, de afgelopen maanden kwam er van alles tussen, maar het belangrijkste was wel dat de nieuwe app van de KNLTB die we willen gaan gebruiken nog steeds niet op de goede manier werkt. We maken ons daarover boos naar de KNLTB, dat helpt een klein beetje maar niet genoeg om nu al te kunnen starten. Daarom zal de bardienstplanning komend kwartaal nog op de oude manier gaan. Houdt de website, je mailbox en de lijsten in de gang van het paviljoen in de gaten, zodat je weet wanneer jij mag. Overigens hebben we de indruk dat de laatste tijd de opkomst bij de bardiensten beter wordt. Daarbij dank aan degenen die iedereen nabellen.

Belangrijk voor alle leden om te weten is hoe het staat met de verdere ontwikkeling van het park. Eind 2016 en in de eerste maanden van dit jaar zijn er verschillende gesprekken met betrokken wethouders en ambtenaren geweest over hoe nu verder. In april werd tijdens een gesprek met de wethouder duidelijk dat B&W alleen nog de locatie naast ons park over heeft om 5 standplaatsen voor woonwagenbewoners te realiseren. De overige locaties die men op het oog had vallen af. Door deze mededeling was het bestuur behoorlijk aangeslagen, we hadden tot dat moment nog de hoop op een mooie uitbreiding van het park richting kanaal. Dat gaat hoogstwaarschijnlijk dus niet lukken. Wel zijn we direct daarna in gesprek gegaan met de projectleider van het gebied om te kijken of een alternatieve invulling te geven is aan de beperkte uitbreidingsmogelijkheden die ons nog resten. De wens om 2 padelbanen aan te leggen is daarin meegenomen. Komende weken vindt er weer een gesprek plaats en zal blijken wat de mogelijkheden zijn. We berichten daarover zo snel mogelijk.

Tot slot nog een laatste onderwerp: TV de Doornakkers bestaat in 2018 60 jaar. In de ALV van februari dit jaar is daar al op geattendeerd door een wakker lid van de vereniging. Het bestuur heeft de hint om daar leuke feestelijkheden omheen te organiseren ter harte genomen. Het bestuur kan dat natuurlijk niet alleen. Dus, wie o wie heeft er zin in mee te denken over de invulling en mee te werken aan die invulling. Graag melden bij de secretaris.

GEWOON. LEKKER. TENNISSEN