Enkele weken geleden stond in het Groot Eindhoven de mededeling dat het Ontwerpbestemmingsplan II Tongelrese Akkers (woonwagenlocatie Fernhoutstraat ter inzage ligt tot woensdag 7 november. De tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering samengestelde werkgroep heeft het ontwerp inmiddels globaal bekeken en komt tot de eerste conclusie: niets nieuws onder de zon. Wel hebben we afgesproken het ontwerp aan een kritische blik te onderwerpen en als er zaken zijn die we toch nog aan B&W mee willen geven ter overweging zullen we dat niet nalaten.

Voor diegene die bovenstaande mededeling in Groot Eindhoven hebben gemist, en ook nog belang hebben bij de voorstellen, bijvoorbeeld onze leden die in de buurt van het tennispark en dus ook de woonwagenlocatie wonen volgt hieronder de link naar het bestemmingsplan:

www.eindhoven.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0772.80345-/NL.IMRO.0772.80345-0201/

De pdf-file in het rijtje geeft informatie over de plannen en over de invloed van geluid afkomstig van ons park c.q. ons paviljoen.
Ook kun je tijdens de openingstijden het plan op papier inzien bij het Inwonersplein in het Stadskantoor aan de Wal.

Wil je de werkgroep nog een bericht willen sturen kan dat via de mail, maar wel voor 1 november a.s.

Als wij besluiten een zienswijze in te dienen zullen we via de website iedereen op de hoogte stellen.

Paul van Anrooij
voorzitter

GEWOON. LEKKER. TENNISSEN