De gemeente Eindhoven en Ballast-Nedam geven maandag 6 mei van 19.00 tot 21.00 uur informatie over de ontwikkelingen van de Tongelrese Akkers en van de woonwagenlocaties naast ons Tennispark. Tijdens deze inloopavond zijn alle bewoners van wijken de Doornakkers en de Tongelrese Akkers uitgenodigd. Als lid van TV de Doornakkers is het wellicht ook interessant om deze informatie te krijgen en eventueel jullie mening te delen met Ballast-Nedam of ambtenaren van de gemeente. Jullie zijn van harte uitgenodigd.

 

GEWOON. LEKKER. TENNISSEN