Het lijkt erop dat deze week de herfst echt is begonnen, de winter ligt in het verschiet. De regen slaat tegen de ruiten op het moment dat ik dit schrijf.

Wist iedereen overigens dat we 11 november jl.. de jaarlijkse feestavond voor de vrijwilligers (58) en sponsoren (23) hebben gehouden. Van alle 81 genodigden waren er ongeveer 50 gekomen. Ook op deze plek wil het bestuur alle vrijwilligers danken voor hun tijd en inzet. Zonder hen geen florerende vereniging.

Op deze avond hebben we middels een kleine attentie ook afscheid genomen van 2 Tennisleraren, Koen en Ben, die elders hun werk voortzetten.

Naast de dankwoorden vond ik het ook belangrijk te noemen dat er 2 onderwerpen zijn die het bestuur zorgen baart: de bardiensten en het schoonhouden van de kantine.

Over de bardiensten hebben al meerdere artikelen op de website gestaan. Ik vraag iedereen met klem om daar kennis van te nemen en te voldoen aan de vragen die daarin gesteld worden.

Over het poetsen volgt hieronder nog een stukje.

Tot slot hoop ik dat er ook in het winterseizoen veel getennist kan worden.

Paul van Anrooij

Voorzitter

GEWOON. LEKKER. TENNISSEN