Bestuurswisselingen

Eind februari heeft de 1e ALV van 2019 van TVdD plaatsgevonden. In verband met lopende zaken rondom de afronding van het park en financiele afrekening van het Paviljoen zal nog voor de zomer een 2e ALV worden belegd.

De notulen en presentatie van de 1e ALV komen snel beschikbaar in het downloadcenter.

Wat echter goed is om al even te melden: er hebben 2 wijzigingen plaatsgevonden in het bestuur!

Thomas van Weert, heeft na jarenlange dienst als secretaris (5 jaar) besloten om even van zijn vaderschap en huis (dat bijna af is) te gaan genieten. Wij danken Thomas voor zijn jarenlange inzet en kijken zien nu al dat hij nog erg actief blijft met allerlei hand en spandiensten rondom de vereniging. Pim van Loon neemt komend jaar de taken als secretaris over, waarbij de positie van Voorzitter Technische Commissie vacant is. De technische commissie draait komend jaar door op 3 leden die samen goed in staat zijn de jaarkalender aangaande competities in te vullen: voor de verschillende competities en de Clubkampioenschappen wordt telkens een verantwoordelijke aangewezen, zonder directe vertegenwoordiging in het dagelijks bestuur.

Afgelopen jaar hebben we helaas, binnen het jaar, al weer afscheid moeten nemen van onze penningmeester van het Paviljoen. De toch mooie taak als penningmeester zal door Gijs Opheij worden ingevuld. Deze enthousiaste jongeman is al actief aan het tennissen, en heeft een achtergrond als boekhouder .Tijdens de vergadering heeft hij al geprobeerd inzicht te geven in de huidige staat van de kas van ‘t Paviljoen, dit ging hem goed af. Hij is enthousiast begonnen om de financiĆ«le situatie van ‘t Paviljoen, samen met de leden van de paviljoencommissie en onze leden aan de bar, weer toekomstbestendig te maken. Gijs zal tijdens de Bestuursvergadering aanwezig zijn om de stand van zaken toe te lichten maar (nog) niet toetreden tot het dagelijks bestuur van de vereniging.

De Doornakkers