Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) hebben de leden, op voorstel van het bestuur, ermee ingestemd om de huidige bardienstregeling te vernieuwen omdat deze niet naar tevredenheid werkt. Het komt te vaak voor dat diensten niet worden uitgevoerd, ondanks dat mensen worden gewaarschuwd blijven ze weg. Als daar iets van gezegd wordt blijkt er altijd wel iets te zijn waardoor men niet komt opdagen. Het bestuur vindt dit een onhoudbare situatie en wil dit verbeteren.

Een werkgroep “Verbetering Bardienstregeling” is in het leven geroepen: Rinus van Lint, Jan Knijn, Mathijs van Ditshuizen, Pim van Loon, Tim van der Donk, Hans Kemperman en ondergetekende gaan hiervoor aan de slag.

Het doel is om per 1 juli met een nieuwe regeling van start te gaan. We zijn hierin echter afhankelijk van de ontwikkeling van de KNLTB Club-app waarmee digitaal diensten kunnen worden gepland, afgezegd, verwisseld enz. Een goede en eigentijdse manier om dit soort zaken te regelen. De app is echter nog niet helemaal klaar vanuit de KNLTB.

In de komende maanden april, mei en juni wordt dus nog op de oude manier gewerkt. Let op uw mailbox of kijk zelf op de website of u een dienst hebt!!

Ter informatie, voor diegenen die het verslag van de ALV nog niet gelezen hebben (zie hiervoor de website), volgen hier de belangrijkste onderdelen die in de nieuwe regeling terugkomen:

  • elke lid tussen de 18 en 70 jaar is verplicht 2 bardiensten per jaar te draaien;
  • 1 bardienst heeft een waarde van € 15;
  • niet draaien van je bardienst betekent € 15 boete betalen;
  • als je vooraf niet van plan bent je bardiensten te draaien geeft het door, dan weten we waar we aan toe zijn, kost je wel € 30;
  • ben je 70+ en wil je bardiensten draaien: geef dit door (aan Rinus);
  • als je 2 bardiensten hebt gedraaid en je wilt er nog wel meer doen, dat kan, graag zelfs en je krijgt een vergoeding van € 15 per extra dienst;
  • als je geen behoefte hebt aan de vergoeding voor de extra dienst dan komt die in een apart potje en dit potje wordt aangewend voor iets speciaals binnen de vereniging;
  • we willen graag een vrijwillige bardienstgroep samenstellen van mensen die het leuk vinden meer diensten te draaien en waar we een beroep op kunnen doen als nodig. Geef je op!!!

Zoals hierboven geschreven we willen starten op 1 juli. Er zijn nog veel, ook administratieve, vragen op te lossen. Wij doen ons best, doet u mee??!!!

Paul van Anrooij
voorzitter

GEWOON. LEKKER. TENNISSEN