Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) in februari van dit jaar hebben de leden ermee ingestemd om de huidige bardienstregeling te vernieuwen omdat deze niet naar tevredenheid werkt.

Het komt te vaak voor:

  • Dat diensten niet worden uitgevoerd, ondanks dat mensen worden gewaarschuwd blijft men weg en onze leden berooid achter.
  • Dat als daar iets van gezegd wordt men een reden opvoert uiteenlopend van “ik ben te druk” tot “ik was niet op de hoogte”.

Het bestuur vindt dit een onhoudbare situatie en wil dit verbeteren, het is weer steeds vaker druk op het park, het niet iedere dienst open gaan van de kantine kan niet langer.

Het was de bedoeling een nieuwe regeling, zelf planningsmogelijkheid via een app, boete bij niet nakomen van een ingedeeld dienst, vergoeding bij meer dan 2 diensten per jaar, per 1 juli ingevoerd te krijgen. Dit is niet gelukt i.v.m. het niet voor elkaar krijgen van een goed werkende online registratie. Toch gaan we nu de stap zetten: de stap naar Bardienstregeling Nieuwe Stijl (NS).

Per 1 januari 2018:

  • blijft het verplicht 2 bardiensten per jaar te draaien;
  • als je van tevoren weet geen bardienst te willen draaien, kun je deze afkopen voor € 15,- per bardienst. Je moet dit wel opgeven voor 1 februari 2018. Ook ga je ermee akkoord dat dit bedrag tegelijk met je contributie via automatische incasso door de vereniging wordt geïnd.
  • het indelen van de bardienst blijft voorlopig nog plaatsvinden op de huidige manier tot het moment dat dit geautomatiseerd kan worden, via app of website. Aangeven welke dagen je het liefst een dienst draait kan via onderstaand formulier. Hier wordt dan bijna altijd rekening mee gehouden.
  • als je een toegewezen bardienst niet kunt draaien moet je zelf vervanging zoeken. Geen bardienst draaien door niet op komen dagen betekent een boete van €15,-.
  • als je meer dan 2 bardiensten wilt draaien, geef dit door dan plaatsen we je op een lijst. Boven de 2 verplichte bardiensten, heb je recht op een vergoeding van € 15,- per bardienst. Hoef je deze niet dan komt het bedrag ten goede aan een nader te bepalen doel binnen de club.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering, waarschijnlijk begin februari, zal het bestuur nog een aantal aanvullende voorstellen doen.

Namens het bestuur,

Paul van Anrooij

Via dit formulier kan je aangeven extra bardiensten te willen draaien of je bardienst af te willen kopen. Bedenk nog een laatste maal dat we met onze leden voor onze leden de bardienst draaien. Mocht je toch willen afkopen dan kan dit voor 30 euro bovenop je jaarlijks contributie. Eventuele extra bardienst kunnen worden uitbetaald tegen een kleine vergoeding.

Naam:*
E-mail:*
Mijn keuze:
Opmerkingen:
Ik ben ginne computer:
GEWOON. LEKKER. TENNISSEN