Uit de recent onder de leden gehouden enquête is gebleken dat de ouderwetse vrijdagavond toch de voorkeur geniet voor de ALV.

De Algemene Ledenvergadering 2018 van TV de Doornakkers wordt gehouden op: Vrijdag 2 februari 2018, aanvang 19.30 uur in het paviljoen. Het bestuur nodigt alle leden uit om deze vergadering bij te wonen. Wij hopen velen van u op bovengenoemde avond te kunnen begroeten.

Indien op 02-02-2017 om 19.30 uur niet het vereiste aantal van tenminste 10 procent van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, zal conform artikel 22 van de Statuten een nieuwe ALV worden gehouden met ongewijzigde agenda op 02-02-2017 om 20.00 uur.

Notulen en agenda zijn ook beschikbaar in het download center waarvoor u eerst in dient te loggen.

Het bestuur.

GEWOON. LEKKER. TENNISSEN