Er heeft verdere besluitvorming plaatsgevonden in de gemeenteraad rondom de afronding van ons park. Er zijn financiën vrijgemaakt om ons park na meer dan 10 jaar eindelijk af te ronden. In een verdere begroting zal moeten worden uitgewerkt hoe dit te verdelen over investeringen in de fietsenstalling, opbergruimte, padelba(a)n(en), speelvoorziening of mogelijk investering in LED verlichting. Wanneer we gaan beginnen hangt af van het definitief vaststellen van de bestemming van het terrein tussen ons park en het kanaal: de gemeente is voornemens 5 woonwagenstandplaatsen te huisvesten. Na dit proces wordt dan ook pas onze parkgrens vastgesteld.

De bestemmingsplanwijziging is in voorbereiding en zal ter inzage worden aangeboden aan belanghebbende direct na het zomerreces. De gemeente is voornemens om vanuit daar zo snel mogelijk met de afronding van het park aan te vangen. 2020 Is het jaar waar men en wij als vereniging uiteraard ook op mikken. Echter weten we dat de besluitvorming al heel vaak vertraging heeft opgelopen. Wij houden ons vast aan het goede nieuws dat financiën binnen de gemeente zijn vrijgemaakt. Alle leden die het leuk vinden om mee te denken en hiermee een nuttige bijdrage leveren aan de verdere planvorming en budgettering, zijn meer dan welkom zich te melden via afrondingpark@tv-dedoornakkers.nl.

GEWOON. LEKKER. TENNISSEN