1e ALV 2019

De 1e Algemene Ledenvergadering 2019 van TV de Doornakkers wordt gehouden op: Dinsdag 19 februari, aanvang 19.30 uur in het paviljoen. Het bestuur nodigt alle leden uit om deze vergadering bij te wonen. Wij hopen velen van u op bovengenoemde avond te kunnen begroeten.

Indien op 19-02-2019 om 19.30 uur niet het vereiste aantal van tenminste 10 procent van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, zal conform artikel 22 van de Statuten een nieuwe ALV worden gehouden met ongewijzigde agenda op 19-02-2019 om 20.00 uur.

Notulen en agenda zijn ook beschikbaar in het download center waarvoor u eerst in dient te loggen.

Het bestuur.

De Doornakkers