vz-hamerBeste leden, mijn eerste maand als voorzitter zit er bijna op, en de clubkampioenschappen zijn alweer voorbij. Zoals ik al had voorspeld tijdens de Algemene Ledenvergadering op 4 maart: de voorzitter hoeft niet perse kampioen te worden en dat is dan ook niet gebeurt hoewel ik wel mijn best heb gedaan in de categorie HD 50+.

Het waren overigens weer goed georganiseerde kampioenschappen met in elke categorie natuurlijk terechte winnaars. Gefeliciteerd allemaal en wat de organiserende commissie en andere vrijwillige medewerkers betreft: uitstekend gedaan en heel erg bedankt. Gezien de deelname, met name ook van het jongere gedeelte (50-) van de seniorenleden lijkt het tijdstip zo in het voorjaar, vóór de voorjaarscompetitie voor herhaling vatbaar. Dit gegeven zal meegenomen worden in de evaluatie.

Voor diegene die mij niet tijdens de ALV gezien hebben zal ik me kort voorstellen: ik ben dus Paul van Anrooij, ben zeker al meer dan 25 jaar lid maar vooral de laatste 6 à 7 jaar weer actief aan het tennissen, voornamelijk op de vrijdagmiddag, neem deel aan de Interne Wintercompetitie en aan de Voorjaarscompetitie. De reden dat ik het voorzitterschap op me heb genomen ligt voornamelijk aan het feit dat een nieuwe voorzitter gezocht werd, ik redelijk wat ervaring heb in besturen, ook van vrijwilligersorganisaties, ik wel iets voor de club wilde doen en een beetje tijd over had.
In deze eerste maand ben ik vooral bezig gegaan met oriënteren. Wat speelt er zoal in de verschillende commissies, wat gaat goed (heel veel dus), wat gaat iets minder goed en welke zaken dienen op korte termijn opgepakt te worden.

Wat dat laatste betreft werd het bestuur in de Voorzittersvergadering van de Eindhovense tennisverenigingen welke op 23 maart plaatsvond, nader geïnformeerd over de wijze waarop de zelfwerkzaamheid van de verenigingen (privatisering) plaats zal gaan vinden. Een definitief plan van aanpak welke bestaat uit 4 fasen werd tijdens de Voorzittersvergadering goedgekeurd. Dit plan zal de komende maand aan het college van B&W worden aangeboden. Als dit plan door B&W wordt aangenomen zal dat op korte termijn (dit jaar), maar zeker op langere termijn (komende jaren) consequenties hebben voor de wijze waarop we ons tennispark zelf moeten gaan beheren. En het heeft ook consequenties voor de hoogte van de huur die een stuk lager zal worden. Op die manier snijdt het mes aan 2 kanten: de gemeente kan bezuinigen en de verenigingen profiteren ook financieel. Dit laatste is vooral nodig omdat alle verenigingen de laatste jaren in ledental zijn gedaald.
Daar dient dan ook wat tegenover te staan, fase 0 en fase 1 voorzien erin dat de verenigingen zelf hun park moeten gaan onderhouden. In deze fase betekent dat alleen het dagelijks onderhoud zoals vegen, afvalbakken legen en kleine zaken m.b.t. de banen. Op dit moment heeft zich al een groepje (Commissie Parkonderhoud, dit is een voorlopige werktitel)gevormd van mannen die mee willen werken (Rinus van Lint, Felix Leenders, Leon te Baert, Hans Kemperman, Sjef van Beek, Jan Knijn, Hennie Appelhof, Henny Looimans en Theo van der Koevering). Al een leuke groep maar iedereen die hier iets voor voelt mee te doen is nog van harte welkom, ook de wat jongere senioren worden hiervoor uitgenodigd en zeker ook de junioren. Meld je aan bij Jan Knijn.

Een ander belangrijk onderwerp wat ook weer niet aflatende aandacht vraagt zijn de bardiensten. Een oproep aan alle leden: draai a.u.b. uw bardienst. We zien al verbetering, maar het moet nog echt beter. Het open zijn van het paviljoen is van levensbelang voor de vereniging. Nu is het zo dat alle seniorleden jonger dan 70 jaar 2 bardiensten per jaar zouden moeten draaien. Vindt u het leuk werk, geef dit dan door aan de bardienstregelaar en u wordt vaker ingedeeld. Als voorzitter ga ik de komende maand praten met Rinus van Lint, de huidige bardienstregelaar die nog wel wat hulp kan gebruiken, en de Paviljoencommissie om met elkaar te komen tot een nieuwe aanpak en wellicht nieuwe regels. Een goed draaiend paviljoen is niet alleen belangrijk voor de inkomsten die het oplevert, maar met name voor de saamhorigheid binnen de vereniging. Elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen, met elkaar tennissen, daar draait het toch om?

Zo, mijn eerste woordje is een heel epistel geworden, ik ga ervan uit dat dit niet elke maand zal gebeuren, maar ik zal proberen iedere maand iets te melden.

Wens ik voor nu iedereen een geweldig tennisplezier bij de voorjaarscompetitie en doet u niet mee: kom gerust kijken en aanmoedigen, het speelschema hangt in de gang bij de trap. Moge de weergoden ons welgezind zijn.

De groeten,
Paul van Anrooij

Woordje van de voorzitter met als onderwerpen:

       Open Toernooi, 55+ toernooi en clubkampioenschappen

       Overdracht verantwoordelijke bardienst

       Zonnepanelen en fietsenstalling

       Juniorencommissie zoekt extra handjes!

 

Terugkijkend op de afgelopen tennisperiode hebben we een aantal mooie toernooien de revue zien passeren. De voorjaarscompetitie ligt alweer ver achter ons, maar heeft wel veel leuke tenniswedstrijden en spannende momenten opgeleverd. Het Open Toernooi ligt wat verser in het geheugen. Dat waren 9 dagen leuk tennis met ontzettend veel deelnemers en prachtig weer! De eerste zaterdag heeft de commissie zelfs af en aan gelopen met emmertjes ijswater om de oververhitte deelnemers af te koelen! Laten we hopen dat we volgend jaar weer zo’n prachtige week met even veel deelnemers mogen hebben. Een extra woordje van dank aan alle sponsors die dit toernooi toch weer mogelijk hebben gemaakt. Ook heel veel dank aan de toernooicommissie en alle mensen die daar aan mee hebben gewerkt.

 

Ook het Open 55+ Toernooi was weer een groot succes dankzij Louis en Jan die er toch maar weer voor gezorgd hebben dat het toernooi die dag goed bezet was. De commissie heeft alles prima verzorgd!

Helaas leggen Louis en Jan hun werkzaamheden voor dit toernooi neer, dus zijn we nu op zoek naar verse krachten die deze leegte in willen vullen. Louis en Jan: veel dank voor jullie mooie werk!

(We hopen dat Louis er nog een jaartje aan vast plakt…)

Ook de jaarlijkse fietstocht was weer erg fijn. Mooie dag, mooie route en gezelligheid. Wat wil een mens nog meer?

 

Na een vakantieperiode waarin het ook niet zo druk was op de banen stonden de Clubkampioenschappen alweer voor de deur. Na een langzame start qua inschrijvingen was ook dit toernooi uiteindelijk goed bezet. De vele telefoontjes die de commissie hiervoor gepleegd heeft hebben hier aan bijgedragen. Dus mensen: schrijf volgend jaar gewoon zelf al in! Diverse nieuwe leden, die net zijn begonnen met lessen, deden direct mee aan dit toernooi en dat was prachtig om te zien. Er zijn leuke poules gemaakt en er is prachtig gestreden voor de titels in verschillende sterktes.

Een mooie week tennis en ook nog prachtig weer! Ik feliciteer alle prijswinnaars en hoop dat alle deelnemers volgend jaar weer van de partij zijn, en dan gaan we proberen om nog meer leden zover te krijgen dat ze aan deze prachtige week leuk tennis mee doen.

En dan het buffet op zaterdag avond. Veel leden hebben daar aan meegedaan, en het was geweldig om met 70 man samen te genieten van een gezellige avond!

Marjan, Marianne en Pim heel veel dank voor jullie inzet! De Clubkampioenschappen-commissie kan heel goed wat versterking gebruiken, dus als jij volgend jaar bij wilt dragen aan het succes van dit toernooi geef je dan op.

 

De bardiensten werden sinds vele jaren verzorgd door Hans Ooms. Rinus van Lint heeft recent het stokje van hem overgenomen, en het kan zijn dat er met deze overname wat zaken niet helemaal goed verlopen zijn. Er zijn blijkbaar leden die geen mail hebben gekregen over hun bardienst, en ook niet gebeld zijn.

Beste leden: ik vraag nogmaals uw medewerking voor de bardienst. Heeft u een ander emailadres, telefoonnummer of adres geef dat aan ons door.

Hans: ik bedank jou heel hartelijk voor de vele jaren dat jij dit ondankbaar werk voor de vereniging gedaan hebt!

 

Het plaatsen van de zonnepanelen op het dak is even uitgesteld. Dit heeft te maken met de gemeente, die nu eerst een standaardprocedure willen opstellen over dit soort trajecten zodat het bij eventuele verenigingen die ons voorbeeld volgen direct gestroomlijnd loopt. We zijn namelijk de eerste sportvereniging in Eindhoven die met deze vorm van duurzame energie bezig is!

 

In de nieuwsbrief is de fietsenstalling ook al vermeld. De gemeente heeft onze fietsenstalling sterk verbeterd, dus laten we er nu ook voor zorgen dat de fietsen en brommers daar komen staan en niet meer rond het paviljoen. Ze zijn nu goed vast te zetten aan de beugels. Graag van alle leden hun medewerking.

 

Afgelopen zaterdag is de najaarscompetitie gestart. Ik wens alle deelnemende leden veel plezier en de andere leden nodig ik uit om vooral eens een wedstrijdje te gaan kijken!

 

Vaak wordt gezegd dat de jeugd de toekomst heeft. Vandaar dit bericht van de juniorencommissie. Er zijn namelijk mensen nodig om dat waar te maken. Met spoed vragen we enkele leden om de commissie te komen versterken. Denk vooral niet dat een ander dit wel op zal knappen, maar geef je A.U.B. op!

 

Ik wens u allen de komende tijd heel veel tennis-plezier!

 

Sportgroeten,

Jan Knijn

 

GEWOON. LEKKER. TENNISSEN