Nieuws

Afsluiting Voorjaarscompetitie

21 teams zijn aan het strijden voor het kampioenschap in de KNLTB Voorjaarscompetitie. We hebben nog wat kampioenskandidaten in de koker, en sommige zijn al bijna zeker. We hebben dit jaar besloten om de kampioenen van TVdD al te huldigen op de laatste afsluitende zaterdag. De huldiging zal om 21 uur ‘s avonds plaatsvinden. Om iedereen zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen dit festijn mee te maken willen we jullie allemaal, alle leden van TV De Doornakkers, uitnodigen om deel te nemen aan onze revolutionaire BBQ. Vanaf 17 uur ‘s middags zullen de gas barbecues branden, en ze doven pas zodra de laatste teams hebben gegeten rond de klok van 23 uur. Ook niet competitiespelers en jullie tegenstanders zijn welkom, vraag dan dus even met hoeveel mensen ze mee willen eten (dit is sowieso handig op de laatste competitie dag). Deelname aan de BBQ kost 6 euro per persoon, kinderen 3 euro. Na inschrijving zul je, lekker modern, een tikkie ontvangen. Inschrijven kan tot en met Hemelvaartsdag 30 mei aanstaande via onderstaand formulier.    

Inloopavond Tongelrese Akkers

De gemeente Eindhoven en Ballast-Nedam geven maandag 6 mei van 19.00 tot 21.00 uur informatie over de ontwikkelingen van de Tongelrese Akkers en van de woonwagenlocaties naast ons Tennispark. Tijdens deze inloopavond zijn alle bewoners van wijken de Doornakkers en de Tongelrese Akkers uitgenodigd. Als lid van TV de Doornakkers is het wellicht ook interessant om deze informatie te krijgen en eventueel jullie mening te delen met Ballast-Nedam of ambtenaren van de gemeente. Jullie zijn van harte uitgenodigd.  

Woordje van de voorzitter

Het is alweer een hele tijd geleden dat ik jullie geïnformeerd heb over een aantal zaken die belangrijk zijn voor de vereniging en dus voor jullie om te weten. Tijdens de laatste ALV op 30 maart die gewijd was aan de stand van zaken en de ontwikkelingen m.b.t. de financiën van het paviljoen, hebben de aanwezige leden ingestemd met prijsverhogingen van de drank. De Paviljoencommissie en het bestuur zijn erg blij dat dit is gebeurd omdat de financiële situatie van het paviljoen niet positief is. Er worden al een aantal jaren onder aan de streep verliezen geleden o.a. omdat de verkoop van drank niet genoeg oplevert ten opzichte van de inkoopprijs. De inkoopprijzen zijn gestegen maar de verkoopprijzen niet. Verliezen van om en nabij de € 3000,00 per jaar zouden we niet lang vol hebben kunnen houden. De maatregelen die nu genomen zijn leiden naar onze verwachting tot een betere financiële positie. En voor de veiligheid zal er per 1 juli alleen nog met pin betaald kunnen worden. (lees meer hierover in een apart artikel) Met betrekking tot de ontwikkeling van de woonwagenlocatie naast het park valt jammer genoeg nog niet veel nieuws te melden. Lees snel verder…

Download de KNLTB ClubApp (opnieuw)

TVdD heeft via de KNLTB wederom een vernieuwd en verbeterd ledenadministratiesysteem ontvangen. Het vernieuwde KNLTB.Club betekent wel dat onze leden de KNLTB ClubApp opnieuw moeten downloaden. Inhoudelijk verandert er niks binnen de ClubApp, wel zijn er achter schermen enkele updates in stabiliteit doorgevoerd. Het is alleen nodig dat jij als lid de oude ClubApp verwijdert van je telefoon en de KNLTB ClubApp opnieuw download. Dit is vanaf vandaag mogelijk. Je kunt één van de twee onderstaande links gebruiken om de KNLTB ClubApp te downloaden: Lees snel verder…

KNLTB Voorjaarscompetitie update

Zaterdag 6 april is de KNLTB voorjaarscompetitie weer van start gegaan. Er zijn weer veel nieuwe teams en gaan met veel plezier gewoon. lekker. tennissen. Alle bestelde ballen zijn uitgeleverd en de dispensaties aangevraagd. Wedstrijdformulieren die je aan Ted kan geven zul je dit jaar niet meer vinden, de wijzigingen in het wedstrijdformulier vind je hieronder, ieder team moet zijn eigen uitslagen in gaan voeren via mijnknltb.toernooi.nl of de Clubapp. Ook vind je nog even een update voor het schoonhouden van de keuken en het aanhouden van onze sluitingstijden: we moeten het gezellig houden voor iedereen, ook voor de buurt. Lees snel verder…

Doppen sparen voor KiKa & KNGF

Een potje tennissen of überhaupt sporten is vanwege medische redenen niet voor iedereen zo vanzelf sprekend. Graag vragen wij jullie aandacht voor de doppen actie waarmee bij inlevering van de doppen bij speciale inleverpunten geld wordt gedoneerd aan KiKa (kinderen kankervrij) en KNGF blindegeleide honden. Om de doppen te kunnen verzamelen  staan er in de kantine, keuken en het magazijn plastic bakken. Spaar allemaal mee! Lees snel verder…

Prijswijzigingen Paviljoen

summertime

Afgelopen zaterdag, 30 maart 2019, heeft een algemene ledenraadpleging omtrent het paviljoen plaatsgevonden. Mede door de finaledag van de clubkampioenschappen was er een hoge opkomst en een grote diversiteit aan leden. Door jullie inbreng was de raadpleging een succes. De barprijzen zullen per vandaag, 1 april 2019, verhoogt gaan worden. Dit was noodzakelijk aangezien de prijzen al enkele jaren niet mee waren gestegen met de inkoopprijzen. Naast de prijzen is ook de manier van betalen besproken. Het bestuur en de paviljoen commissie hadden als voorstel om over te gaan naar enkel pinnen in verband met de risico’s die gelopen worden met contant geld in het paviljoen. Op dit voorstel kwam positieve kritische feedback van de leden, enkele zaken dienen nog uit gewerkt te worden zoals de communicatie zodat iedereen op de hoogte is als het ingevoerd gaat worden. We sturen er de komende maanden op aan dat per 1 juli 2019 binnen het paviljoen enkel per pin betaald kan worden. Op deze manier hopen we met ‘t Paviljoen weer een financieel gezonde weg voor de komende jaren te hebben ingeslagen.

1 2 3 22
De Doornakkers