De contributiebedragen voor het seizoen 2016 zijn vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 4 maart 2016.
De jaarlijkse contributie (en eventueel éénmalig entreegeld) zal via automatische incasso van uw bank- of girorekening worden afgeschreven.

Het contributiejaar van T.V. De Doornakkers loopt van 1 april tot en met 31 maart van het opvolgende jaar. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december, dit betekent dus dat opzegging van een lidmaatschap dient te geschieden voor 1 januari van het nieuwe jaar.

Bij inschrijving machtigt u Tennisvereniging de Doornakkers, tot wederopzegging, uw contributie middels automatisch incasso af te schrijven van uw bank- of girorekening. De automatische incasso’s vinden eind februari van het desbetreffende jaar plaats.

Gehele jaar 2016

geboortejaar

contributie

entreegeld

Senioren*

t/m 1998

€ 150,00

€ 25,00

Junioren 11 t/m 17 jaar

1999-2005

€ 75,00

€ 12,50

Junioren t/m 10 jaar

v.a. 2006

€ 65,00

€ 12,50

 *) Senioren zijn verplicht twee maal per jaar een bardienst te draaien.

Gedurende jaar 2016

Maand van inschrijving:

Senioren*

Junioren 11 t/m 17 jaar

Junioren t/m 10 jaar

Januari – Juni

€ 150,00

€ 75,00

€ 65,00

Juli

€ 125,00

€ 63,00

€ 55,00

Augustus

€ 105,00

€ 51,00

€ 45,00

September

€ 85,00

€ 39,00

€ 35,00

Oktober

€ 65,00

€ 27,00

€ 25,00

November

€ 45,00

€ 15,00

€ 15,00

December

€ 25,00

€ 5,00

€ 5,00

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van februari 2017 worden de contributies voor 2017 vastgesteld.

Voor inschrijfformulieren klik “Inschrijven nieuwe leden” 
Ben je beginnende tenisser kijk dan ook eens bij “Maak Kennis met Tennis” voor een proeflidmaatschap.

GEWOON. LEKKER. TENNISSEN