alvDe Algemene Ledenvergadering 2016 van T.V. de Doornakkers wordt gehouden op: Vrijdag 4 maart 2016, aanvang 19.30 uur in het paviljoen. Het bestuur nodigt alle leden uit om deze vergadering bij te wonen. Wij hopen velen van u op bovengenoemde avond te kunnen begroeten.

Indien op 04-03-2016 om 19.30 uur niet het vereiste aantal van tenminste 10 procent van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, zal conform artikel 22 van de Statuten een nieuwe ALV worden gehouden met ongewijzigde agenda op 04-03-2016 om 20.00 uur.

Tijdens deze ALV zullen na vele jaren inzet voor het bestuur Jan Knijn en Ted Winters afscheid nemen van hun bestuurlijke taken.

Paul van Anrooij stelt zich kandidaad voor het voorzitterschap

Het bestuur.

 

Agenda: 

 

Nr.

Omschrijving

1

Opening

2

Verslag ALV 06-03-2015

3

Mededelingen en eventueel toe te voegen agendapunten

4

Ingekomen stukken

5

Jaarverslagen commissies en secretaris

6

Benoeming bestuursleden
Jan Knijn – aftredend en niet herkiesbaar
Ted Winters – aftredend en niet herkiesbaar

7

Benoeming nieuwe leden commissies
Seniorencommissie
Geen mutaties
Technische commissie
2 vacatures
Open Toernooicommissie
Johan Otjens, Wladimir Goeloe, Nancy Tulk, Antoine van Cruchten, Nicole Tollenaar allen afgetreden.
Diverse nieuwe leden gevonden.
Paviljoencommissie
Mutaties
Juniorencommissie
Anouk van Tol gestopt, Maartje van Vemde erbij gekomen

8

Financieel verslag en begroting paviljoen

9

Financieel verslag en begroting vereniging

PAUZE

10

Vaststellen contributie en entreegelden

11

Problematiek rondom bardiensten

12

Drankprijzen

13

Ontwikkeling afwerking tennispark en omgeving

14

Privatisering tennispark

15

Zonnepanelen op dak

16

Rondvraag

17

Sluiting

 

Eventueel toe te voegen agendapunten gelieve vóór 29 februarie 2016 schriftelijk in te dienen bij de secretaris.

 

Het verslag van de ALV 2015 kunt u vinden op onze site onder ledeninfo.
De jaarverslagen van de commissies, penningmeester en secretaris vindt u hier >.

De financiële verslagen zijn voorafgaand aan de ALV ter inzage beschikbaar.

Eventueel toe te voegen agendapunten gelieve vóór 29 februari 2016 schriftelijk in te dienen bij de secretaris.

 

Het verslag van de ALV 2015 kunt u vinden op onze site onder ledeninfo, evenals de jaarverslagen van de commissies, penningmeester en secretaris.

 

De financiële verslagen zijn voorafgaand aan de ALV ter inzage beschikbaar.

Related Articles
GEWOON. LEKKER. TENNISSEN