Het jaar loopt ten einde, het laatste toernooi van het jaar is achter de rug en de feestdagen staan voor de deur, tijd voor een kleine terugblik!
Toen ik zo’n 10 maanden geleden het voorzitterschap op me nam, had ik eerlijk gezegd weinig benul waar ik aan begon. In de loop van dit afgelopen jaar ben ik daar wel achter gekomen, gelukkig maar.

Inmiddels ben ik redelijk op de hoogte van het reilen en zeilen en prijs ik me gelukkig omringt te zijn door ongeveer 60 leden die allerlei praktische werkzaamheden uitvoeren waardoor de vereniging draait zoals het moet. Hiervoor heel veel lof en respect, zonder hen zouden wij als tennisvereniging nergens zijn.

Vele evenementen maken de club geliefd, om er een paar te noemen: de voorjaarscompetitie, de clubkampioenschappen, het open zomertoernooi en de verschillende 1-daagse toernooitjes, waarvan het laatste, het Oliebollentoernooi afgelopen weekend met 54 deelnemers weer een groot succes was. Bijzonder hierbij was de deelname uit alle leeftijdsgroepen van het ledenbestand, zowel junioren als senioren.

Er waren dit jaar ook nieuwe zaken te verwelkomen. Zo werden in november eindelijk de langverwachte zonnepanelen geplaatst en konden we zelf stroom gaan opwekken. Het is nog te vroeg om effecten hiervan op de energierekening terug te zien.

Ook het vanaf augustus door onszelf uit te voeren baanonderhoud was nieuw. De groep van 12 personen die gevormd werd ging van start en het onderhoud heeft bij controle door de gemeente tot nu toe alleen maar complimenten opgeleverd.

Nieuw was ook de interne wintercompetitie die nu zo ongeveer halverwege is. Deze competitie is een groot succes, bijna 80 deelnemers. Ook hier weer een mix van de verschillende leeftijdsgroepen waardoor er nieuwe onderlinge contacten ontstaan. Veel waardering wordt er dan ook uitgesproken door de deelnemers. Nu al vinden velen dit voor herhaling vatbaar.

Samenvattend komt het er wat mij betreft op neer dat we goed tennisjaar achter de rug hebben. De vereniging gaat langzaam nieuw elan vinden en uitstralen, hopelijk zet zich dit ook weer om in een lichte groei het komende jaar. Op welke manier afgelopen jaar er in cijfers uitziet wordt gepresenteerd tijdens de komende Algemene Leden Vergadering op 3 februari 2017. Hiervoor is iedereen natuurlijk weer van harte uitgenodigd, de officiële uitnodiging volgt in januari.

In het nieuwe jaar hopen we veel leden te ontmoeten tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op 6 januari 2017.  Het is mogelijk om vanaf 20.30 uur gezamenlijk het glas te heffen op het nieuwe jaar.

Prettige Feestdagen voor iedereen.

Paul van Anrooij,
voorzitter

GEWOON. LEKKER. TENNISSEN