Algemene Leden Vergadering

De Algemene Ledenvergadering 2017 van T.V. de Doornakkers wordt gehouden op: Vrijdag 3 februari 2017, aanvang 19.30 uur in het paviljoen. Het bestuur nodigt alle leden uit om deze vergadering bij te wonen. Wij hopen velen van u op bovengenoemde avond te kunnen begroeten.

Indien op 03-02-2017 om 19.30 uur niet het vereiste aantal van tenminste 10 procent van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, zal conform artikel 22 van de Statuten een nieuwe ALV worden gehouden met ongewijzigde agenda op 03-02-2017 om 20.00 uur.

Het bestuur.

De Doornakkers